loading

ΠροσκλήσειςΠεριγραφή τοπικού προγ/τος

Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

Γενικά για τo LEADER

Δράση L313-1 : Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)

 

Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

Σε όλη την έκταση του ορεινού Ψηλορείτη έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια διάφορες οικοτουριστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες που στόχο έχουν να προβάλουν τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος του βουνού και να πληροφορήσουν τον επισκέπτη για την αξία του.

Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες αυτές αφορούν σε χάραξη και σήμανση μονοπατιών, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, ανάδειξη συγκεκριμένων μνημείων του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, δημιουργία υποδομών ενημέρωσης και εκπαίδευσης, όπως επίσης υποδομών εστίασης και φιλοξενίας επισκεπτών. Αναπτύχθηκαν από διάφορους φορείς, Δήμους, αναπτυξιακές εταιρείες και ιδιώτες και είναι διασκορπισμένες σε όλη την έκταση της περιοχής. Πολλές από αυτές ο επισκέπτης είναι δύσκολο να τις «ανακαλύψει» αφού δεν υπάρχει η κατάλληλη πληροφόρηση και ενημέρωση στους χώρους όπου αυτός συνήθως θα διαμείνει και έτσι παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες.

Υπάρχει συνεπώς η αναγκαιότητα για τη δημιουργία σημείων πληροφόρησης όπου ο επισκέπτης να μπορεί να αντλήσει όλη την πληροφορία που του χρειάζεται .

Σημαντική παράμετρος της δράσης είναι το ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ  το οποίο έχει ως στόχο εκτός των άλλων την συντονισμένη προβολή – προώθηση των ιδιαίτερων φυσικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Ήδη λειτουργεί ένα κέντρο ενημέρωσης στα Ανώγεια με σημαντική επισκεψιμότητα.  Μια από τις προϋποθέσεις ίδρυσης αυτών των κέντρων ενημέρωσης θα είναι η ύπαρξη υλικού που έχει εκδώσει το ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ .

Επίσης ένας άλλος στόχος που επιδιώκεται μέσω της δημιουργίας των κέντρων –περιπτέρων ενημέρωσης είναι η αξιοποίηση  κομβικών σημείων όπου υπάρχει υψηλή επισκεψιμότητα  και τα οποία είναι εκτός περιοχής παρέμβασης όπως π.χ ο αρχαιολογικός χώρος της ΦΑΙΣΤΟΥ.

Χαρακτηριστικά Κέντρων – Περιπτέρων Πληροφόρησης

Τα κέντρα πληροφόρησης  θα δημιουργηθούν σε κομβικά σημεία και σε περιοχές με μεγάλη επισκεψιμότητα ή σε κομβικά σημεία από τα οποία διέρχονται οι περισσότεροι επισκέπτες, ώστε να είναι προσιτά από όσο το δυνατό περισσότερους.

Θα  έχουν διάφορο πληροφοριακό υλικό με τη μορφή μικρών αναρτήσεων, όπου με συντομία θα δίνεται η γενική πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής όπου αυτά θα είναι εγκαταστημένα, αλλά και για τις άλλες κοντινότερες περιοχές. Η παρουσία ενός χάρτη σε μεγάλη κλίμακα είναι απαραίτητη ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να δει συνολικά τα αξιοθέατα και τις υποδομές της ευρύτερης περιοχής, να αντιληφθεί τις αποστάσεις αλλά και τις υποδομές που υπάρχουν.

Θα υπάρχει διαθέσιμος ΗΥ με σύνδεση στο διαδίκτυο και έτοιμες σχετικές συνδέσεις με διάφορες ιστοσελίδες ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής ή του Ψηλορείτη γενικότερα ή άλλων παρόμοιων περιοχών, καθώς και  ειδικές προθήκες στις οποίες θα συγκεντρώνεται το έντυπο υλικό (φυλλάδια, χάρτες, περιοδικά, εφημερίδες κλπ.) που αφορά σε υποδομές και χαρακτηριστικά της περιοχής.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις τα κέντρα αυτά θα μπορούσαν να έχουν και εκθέματα που σχετίζονται με χαρακτηριστικά της περιοχής (πχ. Απολιθώματα).

Τα κέντρα αυτά θα συνδεθούν με υπάρχουσες δομές ή εγκαταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να τα τροφοδοτήσουν με το απαραίτητο προσωπικό για να λειτουργήσουν.

Χωροθέτηση  των Κέντρων – Περιπτέρων Πληροφόρησης

Θεωρείται αναγκαίο τα κέντρα αυτά να βρίσκονται σε κομβικά ή πολύ επισκέψιμα σημεία.

Τα κέντρα ενημέρωσης θα μπορούσαν ενδεικτικά να δημιουργηθούν  :

·         Στα Ανώγεια όπου είναι  η έδρα του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη και όπου θα μπορεί να δίνεται γενική πληροφορία για το Πάρκο αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

·         Στη Γέργερη όπου είναι και το σχετικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη νότια πύλη του Πάρκου. Το κέντρο μπορεί να εκθέτει απολιθώματα των θαλάσσιων οργανισμών που έζησαν πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια στην περιοχή. Εναλλακτικά θα μπορούσε να δημιουργηθεί και στο Ζαρό όπου υπάρχει σημαντική επισκεψιμότητα και εναλλακτικές δραστηριότητες (ορειβατικές, φυσιολατρικές κ.α.)

·         Στην περιοχή του Αμαρίου, το οποίο θα αποτελεί και την δυτική πύλη του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ .

·         Στον κάτω Μυλοπόταμο για να κατευθύνει τους επισκέπτες στην περιοχή του Κουλούκωνα και του Κάτω Μυλοποτάμου. Κομβικά σημεία στην περιοχή είναι το Μελιδόνι και οι Μαργαρίτες από άποψη επισκεψιμότητας και το Γαράζο ως έδρα του Δήμου και Παραδοσιακού οικισμού.

·         Στα ανατολικά του Ψηλορείτη που να καλύπτει τις ανατολικές παρυφές του και την είσοδο από το Ηράκλειο. Σαν χώρος δημιουργίας θα μπορούσε να προταθεί η περιοχή της Τυλίσσου ή και το παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος.

·         Στο Σπήλαιο Σφεντόνι, με έμφαση στα χαρακτηριστικά του σπηλαίου αλλά προωθώντας παράλληλα υλικό και για όλα τα υπόλοιπα σπήλαια της περιοχής

·         Σε κομβικά σημεία εκτός περιοχής παρέμβασης

1. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ένας από τους στόχους της υλοποίησης της δράσης είναι η αξιοποίηση κομβικών σημείων με μεγάλη επισκεψιμότητα.  Ένα από αυτά τα σημεία βρίσκεται κοντά στον Αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού. Η περιοχή υπάγεται στο ΔΔ Καμηλαρίου που είναι ένα από τα τρία ΔΔ του Δήμου που δεν συμπεριλαμβάνονται στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού σχεδίου.

Το κέντρο ενημέρωσης θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την προβολή των ορεινών περιοχών του Δήμου, που υπάγονται και στην περιοχή παρέμβασης,  αξιοποιώντας την επισκεψιμότητα του αρχαιολογικού χώρου. Το 2007, στον αρχαιολογικό χώρο της ΦΑΙΣΤΟΥ, διατέθηκαν  128.278 εισιτήρια, αριθμός που αποτελεί το 12,8% των εισιτηρίων όλων των αρχαιολογικών χώρων του Ν. Ηρακλείου (για το 2007).

Σε αυτήν την κατεύθυνση άλλωστε ο Δήμος Τυμπακίου σχεδιάζει σχετική πολιτιστική και περιβαλλοντική διαδρομή από τον αρχαιολογικό χώρο ως τις ορεινές περιοχές του, με σκοπό να αξιοποιήσει, όσον το δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό  την επισκεψιμότητά του προς όφελος της ορεινής ζώνης.

2. Το δεύτερο κομβικό σημείο που βρίσκεται εκτός περιοχής παρέμβασης αφορά την πόλη του Ηρακλείου. Στο πλαίσιο της δράσης θα είναι δυνατή η διαμόρφωση κατάλληλου χώρου ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ενημέρωση – πληροφόρηση των δυνητικών επισκεπτών (ντόπιων και αλλοδαπών) για το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού σχεδίου. Φορείς υλοποίησης αυτής της ενέργειας μπορεί να είναι δίκτυα επιχειρήσεων, άλλοι συλλογικοί φορείς,  ΟΤΑ κ.α.

 

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε σχέση με τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος

Οι παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών NATURA.

 

3. Δικαιούχοι

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

4.  Ύψος παρεμβάσεων

Έως 300.000 €

5. Ποσοστό επιχορήγησης

100 % επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

6. Άλλες προϋποθέσεις

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

1.       Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.

2.       Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

3.       Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, καθώς και δαπάνες δημιουργίας βάσεων δεδομένων.

4.       Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (δηλ.  εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής του)

Μη επιλέξιμες Δαπάνες

1.       Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).

2.       Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.

3.       Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.

4.       Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, εκτός  αν η επένδυση αφορά κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα. Για αυτά είναι επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

5.       Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.

6.       Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).

7.       Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.

8.       Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.

9.       Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.

10.   Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

 

8. Νομική Βάση

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5.3.4.1 Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1974/2006

L313-1  Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)

 


Αλλα ενδιαφέροντα..